Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Elevar > Klage

Klage

Når du klagar set du i gang ein formell prosess der skulen, fylkeskommunen eller Fylkesmannen skal sjå på problemet du tek opp. Korleis du klager avheng av kva du klagar på.

Meir informasjon om kva du kan klage på og korleis du går fram når du klager, finn du på dennelenka: Lenke til fylkeskommunen sine nettsider om klage