Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Elevar > Oppfølgingstenesten

Oppfølgingstenesten

 

OT for deg som:
- ikke søker videregående opplæring (skole eller læreplass )
- ikke tar imot skole eller læreplass
- slutter på skolen eller som lærling i løpet av opplæringstida

Hva kan OT gjøre for deg ?
- gi rettledning når du planlegger videre opplæring
- undersøke hvilke tilbud som finnes når det gjelder delkurselevplass, hospitantplass eller andre opplæringstilbud.
- Samarbeide med arbeidskontora om arbeid, praksisplass og andre tilpassa opplegg.
- Følge opp ungdom som har fått et tilbud
- Gi informasjon om dine muligheter og rettigheter.

Samarbeidspartnere:
Det er fylkeskommunen som har hovedansvaret for oppfølgingstjenesten ( OT ), men tjenesten bygger på et samarbeid mellom ulike instanser som har et ansvar for ungdom.
OT samarbeider med følgende instanser:

- Rådgivere og lærere i videregående skole og i ungdomsskolen
- Opplæringskontorene
- Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
- Sosial- og helsetjenesten

Alle ungdommer mellom 16 og 20 år har en lovfesta rett til 3 års videregående opplæring. Retten må du ta ut i løpet av 4 eller 5 år etter grunnskolen.

OT- oppfølgingstjenesten for Sunndal
OT- rådgivar: Signe Watten 
Tlf. 97053920 / 41639739  e-post: signe.watten@mrfylke.no