Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Nyheiter > Skoleskyss

Skoleskyss

Frå skoleåret 2018/19 blir det innført elektroniske skoleskysskort i Møre og Romsdal, og elevane på vidaregåande må søke elektronisk om skoleskyss.

For å søke, loggar du deg inn på skoleskyss.mrfylke.no

Dette gjer du etter at du har takka ja til skoleplass.

  • Elevar i vidaregåande skole har rett til fri skoleskyss når avstanden mellom heim og bustad er over 6 km.
  • Bur du på hybel, kan du ha rett til skoleskyss mellom hybel og skole, men berre dersom strekninga overstig 6 km.
  • Elevar som ønskjer å søke om skoleskyss grunna delt bustad, sjukdom eller skade, må levere søknad med vedlegg til skolen.

Du finn utfyllande opplysingar om skoleskyssordninga på denne lenka