Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Om skolen > Årsmelding > Årsmelding 2015/16

Årsmelding 2015/16

Skolen har ei samla gjennomføring på alle trinn på 85,3%. Dette er litt høgare enn målsettinga  på 85,0% og høgare enn gjennomsnittet elles i fylket  på 84,4%. Med dei utviklingstiltaka som skolen gjennomfører knytt til klasseleiing og vurdering, legg vi eit godt grunnlag for framleis å betre gjennomføringa ved skolen noko.

Årsmeldinga for skoleåret 2015/16 finn du her