Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Om skolen > Visjon

Visjon

Skolens visjon

LA OSS GJENNOM FELLES INNSATS MEDVIRKE TIL AT SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE I ENDA STØRRE GRAD BLIR EN SKOLE:

- der §1-2 i Opplæringslova blir en integrert og forpliktende del av skolens hverdag.

- der menneskene settes i sentrum, og der vi dyrker respekten for alle deltakerne
i skolesamfunnet.

- der vi legger størst vekt på å fremheve og rendyrke hverandres sterke sider,
enn å peke på alle de svake, og hvor våre mellommenneskelige forhold
er preget av vennlighet og omtanke for hverandre.

- der orden/ryddighet og punktlighet/avtaletroskap blir betraktet som en æressak.

- der alle blir gitt vekst- og utviklingsmuligheter i et miljø preget av delaktighet,
engasjement og medansvar.

- som gjennom aktivt forsøks- og utviklingsarbeid kan møte nye utfordringer og
oppgaver i forkant av forandringsprosessen i samfunnet rundt oss.

- som kan fungere som er ressurssenter i lokalsamfunnet og i regionen.

- som både ansatte og elever er stolte av.