Treng du PC til skolestart?

Alle elevar i vidaregåande skole må ha eigen PC.

Som elev i Møre og Romsdal har du to val:

  • Du kan du kjøpe PC av fylkeskommunen.
  • Du kan bestille PC-stipend og kjøpe PC eller bruke eigen PC.
  1. Sjå spørsmål og svar her.
  2. Ta kontakt med IT-avdelinga på skolen du skal starte på. 
  3. Har du framleis spørsmål?Ta kontakt på telefon: 71 28 31 11 eller på E-post: skolestart@mrfylke.no

Snarvegar