Foreldremøte for elever på 1. årstrinn

Foresatte til elever på 1.årstrinn blir invitert til møte på Sunndal videregående skole, torsdag 09.09.2021, kl. 19.00, på klasserom 107.
 

Skriv ut

Foresatte til elever på 1.årstrinn blir invitert til møte på Sunndal videregående skole,

torsdag 09.09.2021, kl. 19.00, på klasserom 107.

Rektor, rådgiver og kontaktlærer vil være tilstede.

Vi ønsker også å sette lys på hva hjem og skole kan vente av hverandre. 

Rektor vil orientere om paragraf 9a i opplæringsloven om elevers rett til et godt og trygt skolemiljø.

Det skal velges en representant til skoleutvalget mellom de foresatte på 1.årstrinn. 

Etter fellesmøtet blir det klassevise møter med kontaktlærer. 

Meld fra til kontaktlærer om du kommer eller ikke, innen onsdag 08.09.2021.

Kontakt