Informasjon om Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen.

Skriv ut

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring
av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene
kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.