Invitasjon til foreldremøte for 1. årstrinn

Foresatte til elever på 1. årstrinn blir invitert til møte på Sunndal videregående skole, tirsdag 6. september klokka 19:00 på rom 107.

Skriv ut

Rektor, rådgiver og kontaktlærer vil være tilstede for å orientere om hva det vil si å være elev ved skolen.

Vi vil sette lys på hva skole og hjem kan forvente av hverandre.

Rektor vil orienter om opplæringslovens paragraf 9A, om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Det skal velges en representant til skoleutvalget mellom de foresatte på 1. årstrinn.

Etter fellesmøtet blir det klassevise møter med kontaktlærer.

Skolen holder på med en stor ombygging, inngangene kan allikevel brukes.

Rektor vil ta imot dere og vise vei til møterommet.

Velkommen til Sunndal videregående skole.

Kontakt