Skolestart januar 2021

Informasjon om skolestarten januar 2021 i forhold til COVID-19.

Skriv ut

Det er innført smittevernregler på rødt nivå i videregående skoler fra og med 4.1.2021. Smittevernregler på rødt nivå medfører at vi må redusere antall elever som får tilbud om undervisning på skolen. Dette gjelder i første omgang fra 4.1. til og med 15.1.

Vi har organisert undervisningstilbudet for elevene slik: 
2. og 3. klasse studiespesialisering vil få digital hjemmeundervisning fra og med onsdag 6.1.til og med fredag 8.1. Alle andre elever vil få undervisningstilbud på skolen.  

Fra og med 11.1. vil 2. og 3. klasse studiespesialisering vil få undervisningstilbud på skolen. 

Det vil da være andre elever som får digital hjemmeundervisning. 
Vi har laget en plan for alle klasser der vi gjennomfører undervisninga på skolen i samsvar med de smittevernregler som rødt nivå innebærer både for lærere og elever. 

Alle ansatte har oppgaver med hensyn til å følge opp at smittevernreglene overholdes.   
Skolen har ansvar for å følge opp elevene som har hjemmeundervisning. Vi vet av erfaring at noen elever kan ha vanskeligheter med å følge opp digital hjemmeundervisning. Vi ber om at foresatte bidrar sammen med skolen slik at elevene kan gjøre seg best mulig nytte av undervisninga som blir gitt. 

Skoleskyssen går som normalt. Vi ber om at elever som kan komme seg til skolen uten bruk av offentlig transport gjør det slik at en unngår trengsel på bussene.   

Vi håper at skolesituasjonen skal normalisere seg fra 18.1.
Skolen kommer tilbake med mer så snart det kommer ny informasjon fra sentrale myndigheter.  

Kontakt