Skolemiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovlig. Verken elever, lærere eller andre på skolen har lov til å mobbe andre.

  • Dersom du ikke har det bra, har du rett på hjelp fra dei voksne på skolen. Dette står i opplæringsloven.
  • Skolene har aktivitetsplikt. De har plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak om de får mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har det trygt og godt på skolen.
  • Du kan også lese meir om hjelp mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.

Meld fra

Du skal ta direkte kontakt med skolen din dersom du ikke har det bra i skolehverdagen.

Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal.

Får du ikke hjelp på skolen, kan du kontakte Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Har du mistanke om at noen i ledelsen krenkar en elev, skal du ta direkte kontakt med fylkeskommunen.

Har du lyst å engasjere deg for skolemiljøet?

Da kan du delta i elevrådet, skolemiljøutvalget eller skoleutvalget. 

Snarvegar